„БДЖ – Товарни превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособен обект „Помещение с площ от 11 кв. м", находящо се на първия етаж в сграда „Дом на железничаря“, с административен адрес: гр. Перник, ул. „Отец Паисий“ № 47, в района на жп гара Перник-пътническа, собственост на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД“

Debug: ??x??