„БДЖ – Товарни превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособен обект „Помещение с площ от 11 кв. м", находящо се на първия етаж в сграда „Дом на железничаря“, с административен адрес: гр. Перник, ул. „Отец Паисий“ № 47, в района на жп гара Перник-пътническа, собственост на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД“

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД като лицензиран железопътен...

Защита на лични данни

Защита на лични данни

"БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД ГАРАНТИРА, ЧЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СА...

Debug: ??x??