„БДЖ – Товарни превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на „Обособена площадка от 400 кв. м. открита площ, представляваща товаро-разтоварна площадка до втори глух разтоварищен коловоз в поземлен имот с идентификатор 21052.1017.220 – терен на локомотивен филиал Димитровград, собственост на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД“

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

Правата на ползвателите на железопътни услуги включват получаването...

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Имате нужда от помощ? Нека Ви съдействаме! Тук ще откриете най-често...

Debug: ??x??