"Холдинг БДЖ" ЕАД открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години, на обособен обект, собственост на "Холдинг БДЖ" ЕАД, представляващ: "Помещение от 64 кв. м., разположено под терасата на столовата на ПВЦ "Приморско", гр. Приморско".

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Защита на лични данни

Защита на лични данни

"БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД ГАРАНТИРА, ЧЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СА...

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Имате нужда от помощ? Нека Ви съдействаме! Тук ще откриете най-често...

Debug: ??x??