Общи условия за резервации и настаняване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ И НАСТАНЯВАНЕ

 

 

С настоящите общи условия се уреждат отношенията между Поделение за почивна дейност(ППД) към „Холдинг БДЖ“ ЕАД по повод предоставяните услуги и гостите на почивните бази.


1. УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

 

1.1. Запитване за Резервация в почивна бази на ППД може да се извърши по телефон, имейл или на място, както следва:

 

ЦПВК Паничище

Тел.: 0888 367 327 и 0884 426 097

Имейл: ppd-panichishte@bdz.bg

 

ПВЦ Приморско и ПБ Ахтопол

Тел.: 0888 136 392 и 0884 655 114

Имейл: ppd-primorsko@bdz.bg

 

ПВЦ Железничар и ПБ Фичоза

Тел:. 0887 400 155 и 0889 292 208

Имейл: ppd-varna@bdz.bg

 

1.2. За осъшествяване на резервация е необходимо при запитване да се предостави информация относно желаните дати, вид и брой настаняване, броя на възрастни и деца, име и данни за контакт, и начина на плащане.

 

1.3. В случаите когато резервацията е във връзка с условия договорени между ППД и трета страна, свързани с изпълнение на социална политика или друго, то в запитването е задължително да се посочи месторабота, длъжност и основание на резервацията.

 

1.4. Потвърждаването на възможността за настаняване и предварителна Резервация се извършва в момента на запитването или с последваща обратна връзка в рамките на 24 часа.

 

1.5. Предварителната резервация съдържа типа и броя на резервираните стаи/апартаменти, датата на настанване и напускане, броя възрастни и деца, дължима сума, начин на плащане и допълнителни условия, ако има такива.

 

1.6. По преценка на ППД, по дадена резервация може да бъде посочена сума, която следва да се плати в определен срок авансово преди настаняване, в размер на стойността на първата нощувка на всяка една от резервираните стаи/апартаменти.

 

1.7. При пакетни и специални предложения, като изискуем гарантиращ депозит може да бъде посочена сума, която следва да се заплати в определен срок авансово преди настаняването, в размер на до 50% от сумата на резервацията.

 

1.8. Резервация се счита за потвърдена, при съгласие с условията, а в случаите по т. 1.6 и 1.7 – и след авансово плащане.

 

1.9. Резервациите направени по реда на т. 1.3. могат да подлежат на допълнителни изисквания и потвърждение от свързаната трета страна, съгласно договорените за това правила и условия.

 

1.10. При непотвържданане на предварителна Резервация в указания срок, ППД запазва правото си да анулира направена Резервация.

 

1.11. За провеждане на групови събития като конференции, сватбени тържества и други, се изготвят идвидуални предложения за цени и условия на реализиране.

 

1.12. Със заявената и потвърдена резервация в Почивна база, клиентът встъпва в договорни отношения с ППД и приема настоящите общи условия.


2. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

 

2.1. Анулиране на направена Резервация може да се извърши по телефон, имейл или на място, както следва:

 

ЦПВК Паничище

Тел.: 0888 367 327 и 0884 426 097

Имейл: ppd-panichishte@bdz.bg

 

ПВЦ Приморско и ПБ Ахтопол

Тел.: 0888 136 392 и 0884 655 114

Имейл: ppd-primorsko@bdz.bg

 

ПВЦ Железничар и ПБ Фичоза

Тел:. 0887 400 155 и 0889 292 208

Имейл: ppd-varna@bdz.bgg

 

2.2. Стандартни срокове за предизвестие при анулиране на потвърдена резервация са:

 

2.2.1. Минимум 7 дена преди датата на настаняване в активен сезон

2.2.2. Минимум 3 дни преди датата на настаняване в нисък сезон

2.2.3. Минимум 14 дни преди датата на настаняване за пакетни и специални предложения

 

2.3. Резервациите направени по реда на т. 1.3. могат да подлежат на други срокове, допълнителни изисквания и потвърждение на анулирането от свързаната трета страна, съгласно договорените за това правила и условия.

 

2.4. За конкретна резервация може да бъде посочен и друг срок за предизвестие при анулиране, както и допълнителни условия за това, всичко изрично упоменато в предоставената предварителната резервация и получено съгласие за това с потвърждаване на резервацията.

 

2.5. При неспазване на срока за предизвестие за анулиране или в случай на неявяване в деня на настаняването, дължимата неустойка е в размер на стойността на първата нощувка на всяко едно от резервираните стаи/апаратаменти, платена като депозит, или сумата платена предварително при пакетни и специални предложения.

 

2.6. В случай че по направена и потвърдена резервация, с оглед получване на по-ниска от стандартната цена, е заявен отказ от право на анулиране - невъзвращаема сума, то анулиране на резервацията не е възможно.

 

2.7. ППД си запазва правото да анулира потвърдена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства или други независещи от него причини. В тези случаи се предлага настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.

 

2.8. Възстановяванетона платен депозит по анулирана по реда на т.2.2 резервация се извършва в рамките на 15 дни от датата на анулиране, по банков път.

 

2.7. За провеждани групови събития, редът и начина за анулиране са на база конкретните договорени условия.


3. УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

 

3.1. Настаняването в Почивните бази на ППД са извършва след 14:00 часа в деня на пристигане, а освобождаването е до 12:00 часа в деня на заминаване, ако не е договорен друг час между страните.

 

3.2. При по-късно освобождаване на стаята се дължи неустойка, като при просрочие до 4 часа тя е в размер от 50% от стойността на нощувката, а след това в размер на 100% от стойността на нощувката.

 

3.3. Резервациите се пазят до 20:00 ч. на съответния ден на пристигане.

 

3.4. Децата ненавършили 3 години се настаняват безплатно.

 

3.5. В Почивните бази не се приемат домашни любимци.

 

3.6. В общите помещения и зони на почивните бази са задължителни всички законови изисквания и предписания за противоепидемични мерки срещу COVID-19, в т.ч. спазване на необходима социална дистанция, задължения за носене на маски, процедури по дезинфекция, процент заетост и др.

 

3.7. Съгласно законовите разпоредби, пушенето във всички вътрешни части на Почивните бази е забранено. При констатирано нарушение, ППД си запазва правото да наложи без предварително уведомление неустойка в размер на 100 лв.

 

3.8. Настаняването в Почивните бази става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, GDPR 2016/697 ( ЕС) , регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с направените резервации и няма да бъде предоставяна за други цели.


4. ЦЕНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

 

4.1 Цените за настаняване в Почивните бази на ППД са посочени в официални ценови листи, за всяка една от тях по отделно, на официалния сайт на адрес: http://ppd.bdz.bg


5. НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ

 

5.1. В брой или с дебитна/кредитна карта, на рецепция в съответната Почивна база на ППД.

 

5.2. С авансов банков превод по следната банкова сметка:


Банка:ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
IBAN:BG93 BPBI 7924 1064 2958 07
BIC: BPBIBGSF

Получател: ППД към Холдинг БДЖ ЕАД

 

5.3. В случай на авансово плащане по банков път или в брой в деня на настаняване, ползваните допълнително услуги по време на престоя се заплащат при напускане на Почивната станция.

 

5.4. За резервации направени по реда на т. 1.3. заплащането е по реда и начина определени със свързаната трета страна, съгласно договорените за това правила и условия.


6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 

6.1. ППД поема задължението да предостави в пълен размер заявените и заплатените услуги в Почивните бази.

 

6.2. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на гостите на хотела, не се възстановяват.

 

6.3. Всички цени, обявени в ценовите листи на Почивните бази, както и предоставяните такива в хода на извършване на резервация, са в български лева с включен ДДС и туристически данък.

 

6.4. Разходите за допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена и трябва да бъдат заплатени отделно.

 

6.5. Гостите на ППД поемат отговорността да спазват общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в хотела, като носят отговорност за всички щети, причинени в резултат на повредено и/или липсващо имущество върху обзавеждането или оборудването в ползватите от тях помещения, собственост на ППД, причинени по време на престоя им. Всички разходи за нанесени материални щети на Почивните бази се заплащат от причинилите ги лица.

 

6.6. ППД не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от стаите, ресторантите или другаде на територията на Почивните бази, както и за щети и вреди, причинени от действията на трети лица.

 

6.7. Гостите в Почивните бази са длъжни да не оставят децата си без надзор на територията на хотела. ППД не носи отговорност за лица под 18 г. оставени без надзор.

 

6.8. Паркингите до Почивните бази не са охраняеми с физическа охрана и ППД не носи отговорност за щети причинени на МПС-та.

 

6.9. Всички резервации и настанявания в Почивните бази на ППД се извършват съобразно условията на заявената и потвърдена заявка за резервация, които условия се явяват част от сключения между страните договор.


 

Почивни бази

Новини

26.04.2021

Информация за прекратени процедури

Прекратяване на търгове в изпълнение на т. 1, б. „д“ от Решение на Народното събрание от 22.04.2021 г. за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи (обн. ДВ, бр. 34 от 23.04.2021 г.), предвид издадени актове от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения за извършване на разпоредителни сделки с движимо имущество, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

16.04.2021

БДЖ ще обяви нови конкурси за избор на управители на дружествата за пътнически и товарни превози

„Холдинг БДЖ“ ЕАД ще обяви нови конкурси за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД. Настоящата процедура за оценка на кандидатите за избор на управители на двете дружества е прекратена след обосновано решение на комисията за подбор на кандидатите.

Вижте повече

Полезно от БДЖ

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Вижте информация за предлаганите от БДЖ еднопосочни билети, билети за...

Debug: ??x??