„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД открива търг с явно наддаване за продажба на 758,000 тона скрап от черни метали и 9,2185 тона скрап от цветни метали, в състоянието в което са и от мястото, където се намират, собственост на ,,БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, разделени в 9 лота

Debug: ??x??