„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД ОТКРИВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА: 118 броя бракувани и небракувани транспортни средства, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, разделени в 3 лота, както следва: Лот № 1 – 61 броя бракувани моторни превозни средства за добиване на скрап, описани в Приложение № 1 към тръжната документация, Лот № 2 – 36 броя бракувани електрокара и ремаркета за добиване на скрап, описани в Приложение № 2 към тръжната документация, Лот № 3 – 21 броя небракувани електрокара и ремаркета, в състоянието, в което са и от мястото, където се намират, описани в Приложение № 3 към тръжната документация

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Вижте информация за предлаганите от БДЖ еднопосочни билети, билети за...

Защита на лични данни

Защита на лични данни

"БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД ГАРАНТИРА, ЧЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СА...

Debug: ??x??