„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД ОТКРИВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА: 118 броя бракувани и небракувани транспортни средства, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, разделени в 3 лота, както следва: Лот № 1 – 61 броя бракувани моторни превозни средства за добиване на скрап, описани в Приложение № 1 към тръжната документация, Лот № 2 – 36 броя бракувани електрокара и ремаркета за добиване на скрап, описани в Приложение № 2 към тръжната документация, Лот № 3 – 21 броя небракувани електрокара и ремаркета, в състоянието, в което са и от мястото, където се намират, описани в Приложение № 3 към тръжната документация

Debug: ??x??