„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на 17 броя бракувани транспортни средства, в състоянието в което са и от мястото, където се намират, собственост на „БДЖ–Пътнически превози” ЕООД, за добиване на скрап,описани в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 3 лота

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Препоръки за безопасно поведение

Препоръки за безопасно поведение

Практически препоръки към пътниците при пристигане на гарата и...

Защита на лични данни

Защита на лични данни

"БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД ГАРАНТИРА, ЧЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СА...

Debug: ??x??