„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на 17 броя бракувани транспортни средства, в състоянието в което са и от мястото, където се намират, собственост на „БДЖ–Пътнически превози” ЕООД, за добиване на скрап,описани в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 3 лота

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД като лицензиран железопътен...

Защита на лични данни

Защита на лични данни

"БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД ГАРАНТИРА, ЧЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СА...

Debug: ??x??