„БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на 37 /тридесет и седем/ небракувани пътнически вагона, собственост на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, в състоянието в което са и от мястото, където се намират, описани в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 37 лота

Debug: ??x??