„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД ОТКРИВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на 41 бракувани единици тягов подвижен състав /ТПС/, в състоянието, в което са и от мястото, където се намират, със заделяне на части, собственост на "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД, за добиване на скрап, описани в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 41 лота.

Debug: ??x??