БДЖ – Пътнически превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на 53 броя ТПС (локомотиви и електромотрисни влакове)

О Б Я В Л Е Н И Е

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

открива търг с тайно наддаване за продажба на 53 броя ТПС (локомотиви и електромотрисни влакове)

 

 1. Описание на обекта – 53 /петдесет и три/ броя ТПС (локомотиви и електромотрисни влакове), собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД в състоянието, в което са, описани подробно по номера и местонахождение в Приложение № 1 към Тръжната документация, разделени в петдесет и три лота.
 1. Начална тръжна цена и стъпка на наддаване:

ЛОТ

№ на ТПС

Начална тръжна цена

Стъпка на наддаване

1

32007.7/32207.3/32208.1/32008.5

  131 250,00 лв.

  13 125,00 лв.

2

32023.4/32223.0/32224.8/32024.2

  131 250,00 лв.

  13 125,00 лв.

3

32057.2/32257.8/23258.6/32058.0

  131 250,00 лв.

  13 125,00 лв.

4

32077.0/32277.6/32278.4/32078.8

  147 000,00 лв.

  14 700,00 лв.

5

32079.6/32279.2/32280.0/32080.4

  147 000,00 лв.

  14 700,00 лв.

6

32081.2/32281.8/32282.6/32082.0

  189 000,00 лв.

  18 900,00 лв.

7

32083.8/32283.4/32284.2/32084.6

  131 250,00 лв.

  13 125,00 лв.

8

32089.5/32289.1/32290.9/32090.3

  131 250,00 лв.

  13 125,00 лв.

9

32101.8/32301.4/32302.2/32102.6

  131 250,00 лв.

  13 125,00 лв.

10

32103.4/32303.0/32304.8/32104.2

  131 250,00 лв.

  13 125,00 лв.

11

32107.5/32307.1/32308.9/32108.3

  144 375,00 лв.

  14 437,50 лв.

12

32109.1/32309.7/32310.5/32110.9

  157 500,00 лв.

  15 750,00 лв.

13

32111.7/32311.3/32312.1/32112.5

  131 250,00 лв.

  13 125,00 лв.

14

32113.3/32313.9/32314.7/32114.1

  144 375,00 лв.

  14 437,50 лв.

15

32115.8/32315.4/32316.2/32116.6

  131 250,00 лв.

  13 125,00 лв.

16

32123.2/32323.8/32324.6/32124.0

  144 375,00 лв.

  14 437,50 лв.

17

32141.4/32341.0/32342.8/32142.2

  157 500,00 лв.

  15 750,00 лв.

18

32145.5/32345.1/32346.9/32146.3

  189 000,00 лв.

  18 900,00 лв.

19

33007.6/33207.2/33208.0/33008.4

  144 375,00 лв.

  14 437,50 лв.

20

44089.1

  200 880,00 лв.

  20 088,00 лв.

21

45150.0

  200 880,00 лв.

  20 088,00 лв.

22

45157.5

  220 968,00 лв.

  22 096,80 лв.

23

45187.2

  300 762,00 лв.

  30 076,20 лв.

24

45190.6

  220 968,00 лв.

  22 096,80 лв.

25

52035.5

    88 200,00 лв.

    8 820,00 лв.

ЛОТ

№ на ТПС

Начална тръжна цена

Стъпка на наддаване

26

52047.8

    78 750,00 лв.

    7 875,00 лв.

27

52048.6

    78 750,00 лв.

    7 875,00 лв.

28

52064.3

    88 200,00 лв.

    8 820,00 лв.

29

52121.1

  113 400,00 лв.

  11 340,00 лв.

30

52169.0

    88 200,00 лв.

    8 820,00 лв.

31

52202.9

    88 200,00 лв.

    8 820,00 лв.

32

52204.5

  105 840,00 лв.

  10 584,00 лв.

33

52227.6

  105 840,00 лв.

  10 584,00 лв.

34

55008.7

  108 000,00 лв.

  10 800,00 лв.

35

55014.5

  126 000,00 лв.

  12 600,00 лв.

36

55029.3

  126 000,00 лв.

  12 600,00 лв.

37

55047.5

  126 000,00 лв.

  12 600,00 лв.

38

55064.0

  126 000,00 лв.

  12 600,00 лв.

39

55071.5

  126 000,00 лв.

  12 600,00 лв.

40

55073.1

  126 000,00 лв.

  12 600,00 лв.

41

55080.6

  126 000,00 лв.

  12 600,00 лв.

42

55082.2

  126 000,00 лв.

  12 600,00 лв.

43

55083.0

  126 000,00 лв.

  12 600,00 лв.

44

55094.7

  135 000,00 лв.

  13 500,00 лв.

45

55101.8

  126 000,00 лв.

  12 600,00 лв.

46

55108.5

  126 000,00 лв.

  12 600,00 лв.

47

55109.3

  126 000,00 лв.

  12 600,00 лв.

48

55134.1

  126 000,00 лв.

  12 600,00 лв.

49

55156.4

  112 500,00 лв.

  11 250,00 лв.

50

55203.4

  135 000,00 лв.

  13 500,00 лв.

51

61001.4

  155 520,00 лв.

  15 552,00 лв.

52

61015.1

  155 520,00 лв.

  15 552,00 лв.

53

77005.7

  102 816,00 лв.

  10 281,60 лв.

 

            Началната тръжна цена е без ДДС, франко местонахождението на всеки един тягов подвижен състав.

            ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена за съответния лот при спазване разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на ЗДДС.

 1. Вид на търга:

- Търг с тайно наддаване. Заседанието по провеждането на търга с тайно наддаване е открито за всички кандидати, подали заявление за участие и допуснати до участие в търга от комисията, назначена за провеждането му.

 1. Начин на плащане: Всички дължими плащания  и разноски по продажбата са описани в проекта на договора към тръжната документация.
 1. Търгът ще се проведе на 10.03.2016 г. от 10:00 ч. в сградата на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, гр. София, ул. Иван Вазов № 3. Регистрацията на участниците да се извърши от тръжната комисия в обявения ден и час за откриване на търга.
 1. Тръжни документи се продават всеки работен ден от 08:30 ч. до 14:00 ч. в срок до 07.03.2016 г. /включително/ в Деловодството на „Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, ул. Иван Вазов № 3 срещу невъзвръщаеми 300 /триста/ лв. /без ДДС/, заплатени в касата на „Холдинг БДЖ” ЕАД – гр. София, ул. Иван Вазов № 3.
 1. Оглед на тяговия подвижен състав, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, предлаган за продажба на търг, може да бъде извършен по местонахождението му, съгласно Приложение № 1 към Тръжната документация, всеки работен ден от 08:00 ч. до 16:00 ч. в срок до 08.03.2016 г. срещу представяне на документ за закупена тръжна документация при спазване изискванията за безопасност и в присъствието на длъжностно лице.
 1. Депозит за участие в търга в размер на 50 % от началната тръжна цена без ДДС за заявения лот/лотове ТПС, да се внася от кандидата по посочената в тръжните документи банкова сметка до 08.03.2016 г. /включително/.
 1. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД не дължи лихви по внесените депозити.
 1. Заявления за участие ще се приемат до 16:00 ч. на 09.03.2016 г. в Деловодството на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, ет. 1.
 1. Повторен търг ще се проведе на 17.03.2016 г. от 10.00 часа в сградата на БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, ет. 1, при което:
 • Тръжни документи ще се продават при условията на т. 6 от настоящата обява в срок до 14:00 ч. на 14.03.2016 г. /включително/;
 • Депозит за участие в повторния търг в размер на 50 % от началната тръжна цена без ДДС за заявения лот/лотове ТПС да се внася от кандидата по посочената в тръжните документи банкова сметка до 15.03.2016 г. /включително/;
 • Оглед на тяговия подвижен състав да се извършва при условията на т. 7 от настоящата обява всеки работен ден до 16:00 ч. на 15.03.2016 г. /включително/;
 • Заявления за участие да се приемат до 16:00 ч. на 16.03.2016 г. в Деловодството на „БДЖ – пътнически превози” ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, ет. 1.
 1. Изисквания към участниците:
  • Не се допускат до участие в търга юридически и физически лица, които имат задължения към „Холдинг БДЖ” ЕАД и свързаните с него юридически лица - „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, към датата на подаване на документите за участие.
  • За участие в търга се допускат кандидати, закупили тръжна документация, внесли в указаните размери и срокове депозити и подали заявление за участие, съгласно условията, описани в тръжните документи.

За контакти: Ю. Василева – тел./факс: 02/8 907 304 и 0889 624 460

 

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Защита на лични данни

Защита на лични данни

"БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД ГАРАНТИРА, ЧЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СА...

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Вижте информация за предлаганите от БДЖ еднопосочни билети, билети за...

Debug: ??x??