„БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД ОТКРИВА търг с тайно наддаване за продажба на 59 /петдесет и девет/ броя бракувани пътнически вагони, собственост на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, в състоянието в което са и от мястото, където се намират, със заделяне на части, описани в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 59 лота

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Защита на лични данни

Защита на лични данни

"БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД ГАРАНТИРА, ЧЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СА...

Информация за пътуване на групи над 6 човека

Информация за пътуване на групи над 6 човека

При пътуване на повече от шест човека заедно, е необходимо да...

Debug: ??x??