„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на неоперативно движимо имущество, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

                      ОБЯВА

                   „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

                  открива търг с тайно наддаване за продажба на неоперативно движимо имущество, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, описано по номера и местонахождение в Приложение № 1 към тръжната документация,

разделено в 119 (сто и деветнадесет) лота.

 

1. Предмет на търга: Продажба на неоперативно движимо имущество, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, описано по номера и местонахождение в Приложениe № 1 към тръжната документация, разделено в сто и деветнадесет лота.

2. Начална тръжна цена и стъпка на наддаване: Началната тръжна цена и стъпката на наддаване са както следва:

ЛОТ №

Наименование на активите

Мярка бр./кг.

Количество

Начална тръжна цена

Стъпка на наддаване

в лева

в лева

1

Перална машина SCHLTHESS - WSA 11027

бр.

1

180,00

18,00

2

Сушилна машина GEMA TEX 11240/2-2700 инв.№ 1030

бр.

1

180,00

18,00

3

Пералня Прибой 402  МВ,ном.захр.напр.3х380V,маса 600кг.,вместимост 35кг., мощност на нагреватели - 24kW.,мощност на двигателя 0.9кW,честота на върт.375об/мин.инв.№ 610051

бр.

1

144,00

14,40

4

Гладачна машина Лукс 1600-номин.захр.напр.3х380V, 50Hz ном.захр.напр.на управл.верига 220V, ном.захр.ток 23А инв.№920103

бр.

1

136,00

13,60

5

Гладачна машина Лукс 1600-номин.захр.напр.3х380V, 50Hz ном.захр.напр.на управл.верига 220V, ном.захр.ток 23А инв.№610050

бр.

1

136,00

13,60

6

Кислородни бутилки

бр.

762

18288,00

1828,80

7

Негодни (цели и на парчета ) твърдосплавни пластини

кг.

26,8

28,80

2,88

8

Негодни стругарски ножове 

кг.

26

17,60

1,76

9

Твърдосплавни пластини  по специф.

бр.

1289+11975

3525,12

352,51

10

Горивоподкачващващи помпи 24V за теснопътни локомотиви серия 76-00

бр.

2

80,00

8,00

11

Цилиндрична зъбна двойка за единичен колоосен редуктор за теснопътни локомотиви серия 76-00

бр.

2

1250,00

125,00

12

Отоплителен парен котел от локомотив серия 500

бр.

1

720,00

72,00

13

Въздушна помпа "Кнор"

бр.

1

67,20

6,72

14

Дизелов агрегат 17 kW

бр.

1

672,00

67,20

15

Ел.телфер 12,5 т.  Тип. Т

бр.

1

875,00

87,50

16

Електрокар платформен  ЕП 011тип 2х20х4PZ6-280,номинално напр.2х40V,280Ah,плътност на еректролита 1.275/1.23,маса на електрокара 903кг.

бр.

1

256,00

25,60

17

Електрокар платформен  ЕП 011тип 2х20х4PZ6-280,номинално напр.2х40V,280Ah,плътност на еректролита 1.275/1.23,маса на електрокара 903кг.

бр.

1

256,00

25,60

18

Електрокар платформен  ЕП 011тип 2х20х4PZ6-280,номинално напр.2х40V,280Ah,плътност на еректролита 1.275/1.23,маса на електрокара 903кг.

бр.

1

256,00

25,60

19

Количка платформена с огради КПО 500

бр.

1

80,00

8,00

20

Топловъздушни апарати ДН-04, тип АВПЛ 16, топлоносител-пара, топлообменна повърхнина 16м2,дебит на вентила-0.60м3/сек.,Рраб.макс-1.6МРа,0.37KW

бр.

42

12915,00

1291,5

21

Електрожен  тип ЕP 195захр.напр.380V, 50Hz,номин.заваръчен ток 100А, ном.мощност 4.5 Kva, маса 120кг.

бр.

1

300,00

30,00

22

Вентилатори ЕВНН 6,3(миячна машина),захр.напр.380V,мощност на двиг.0.8kW, обороти 2800 об/мин, IP - 44,маса 60кг.

бр.

4

220,00

22,00

23

Електр. Бъркалки  за разтвор (миячна машина), захр.напр.380V/50Hz,мощност на двиг.-0.6нW,150 об/мин

бр.

4

200,00

20,00

24

Отопл. и вентилация /възд.завеси миячна машина/- вентилатор модел ДН-02, тип ВНСН-8, поток по обем 15600М3/h,НПД 85%, налягане 1275рs, мощност 105нW,обороти 1220/мин

бр.

2

170,00

17,00

25

Калорифер КСТ-7 (миячна машина)-тръбна система за подгряване на въздух чрез гореща вода

бр.

16

1120,00

112,00

26

Електрожен Е 500 М,захр.напр.380V, 50 Нz,ном.завар.ток 200А, ном.мощност 8кVA, маса 180кг, размери L800xS480xH600

бр.

1

350,00

35,00

27

Ръчна лебедка

бр.

2

75,00

7,50

28

Шмиргел с гъвкав вал

бр.

2

21,00

2,10

29

Ел.везна В 150, 220V, max 150кг, ел.дисплей е отделно

бр.

4

240,00

24,00

30

Ел.везна  Елит 60 SM ,220V,max 60кг, ел.дисплей е на везната

бр.

33

536,25

53,62

31

Ел.везна  Елит В 600,220V,max 600кг, ел.дисплей е отделно

бр.

4

280,00

28,00

32

Кантар-везна  ВНУ до 50 кг.

бр.

1

15,00

1,50

33

Трансформатор 10 кV/0,4 кV, 630 кVа

бр.

1

9000,00

900,00

34

Трансформатор 6 кV/400 V, 750  кW

бр.

1

8750,00

875,00

35

Заводски токоизправител -тал.цех -тех.данни-ПАТ токоизправител СТС №1283/62

бр.

1

137,50

13,75

36

Заряден токоизправител-ном.напр.80V,ном.ток 60А,захр.напр.3х380V, 50Нz,ном.мощност 4800W,маса 80кг.

бр.

1

112,50

11,25

37

Струг С5 М № 72842

бр.

1

1300,00

130,00

38

Струг С5 М № 72768

бр.

1

1300,00

130,00

39

Струг С5 М № 22365

бр.

1

1300,00

130,00

40

Струг S63  VOLMAN,   № 041130

бр.

1

4500,00

450,00

41

Струг С11   № 1720

бр.

1

3000,00

300,00

42

Бандажен струг Рафамед -стар модел

бр.

1

51200,00

5120,00

43

Шийков струг  Рафамед  ХАД -112

бр.

1

11250,00

1125,00

44

Бандажен струг Рафамед -канален

бр.

1

56000,00

5600,00

45

Фреза  6М 12К № 21

бр.

1

6200,00

620,00

46

Машина за ремонт на товарни вагони- П образна стоманена рамка, двигател, редуктор

бр.

1

1625,00

162,50

47

Рами от талиги Т 65-2 с част от ЛСС

бр.

38

133000,00

13300,00

48

Рами от талиги УТ 72 с част от ЛСС

бр.

44

176000,00

17600,00

49

Рами от талиги Гьорлиц с част от ЛСС

бр.

14

56000,00

5600,00

50

Рама от талига Т 73 АД

бр.

1

3750,00

375,00

51

Рама от талига БТ 6 с част от ЛСС

бр.

91

79625,00

7962,50

52

Рама от талига ЦНИИ-Х3 с част от ЛСС

бр.

3

2625,00

262,50

53

Буксови вагонни лагери

бр.

5257

39427,50

3942,75

54

Букси от ТВ , предимна БТ4

бр.

100

5000,00

500,00

55

Букси от пътнически вагони

бр.

100

5000,00

500,00

56

Ресори от товарни вагони

бр.

340

20400,00

2040,00

57

Вагонна ос-само цилиндричната част,между двете колела

бр.

200

12500,00

1250,00

58

Киномашина  МЕОПТОН -5

бр.

1

212,50

21,25

59

Киномашина  МЕОПТОН -5

бр.

1

212,50

21,25

60

Киномашина  МЕОПТОН -4 за четене на цианова звукова писта

бр.

1

300,00

30,00

61

Киномашина  МЕОПТОН -4 за четене на цианова звукова писта

бр.

1

300,00

30,00

62

Долби Съраунд Ямаха/усилвател/, MODEL NO - RX -V392, 230VOLTS, 200VATTS, 50HzV

бр.

1

62,50

6,25

63

Озвучителна уредба /втори киносалон/- PROFESSIONAL POWER AMPLIFIER, 2 броя тонколони: SPK 4MP" IGS" 500W,40Hz, 8Ω, 1 брой тонколона 200W,40 Hz, 8Ω

бр.

1

1872,00

187,20

64

Пиано  Петров

бр.

1

576,00

57,60

65

Пиано  Фьорстер

бр.

1

612,00

61,20

66

Роял   Фьорстер

бр.

1

1440,00

144,00

67

Пиано Стингъл

бр.

1

324,00

32,40

68

Пиано Лирика

бр.

1

306,00

30,60

69

Пиано Беларус

бр.

1

306,00

30,60

70

Акордеончено-духови музикални инструменти(А)

бр.

1

36,00

3,60

71

Акордеончено-духови муз. инструменти (2А)

бр.

1

36,00

3,60

72

Акордеончено-духови муз. инструменти (ЗА)

бр.

1

36,00

3,60

73

Акордеончено-духови муз. инструменти (4А)

бр.

1

36,00

3,60

74

Акордеончено-духови муз. инструменти (5А)

бр.

1

36,00

3,60

75

Акордеончено-духови муз. инструменти (6А)

бр.

1

36,00

3,60

76

Барабанче малко: Lefima, 1 бр. без име

бр.

1

23,40

2,34

77

Барабанче малко: Lefima, 1 бр. без име (А)

бр.

1

23,40

2,34

78

Акордеон 120 баса: Weltmeister

бр.

1

115,20

11,52

79

Акордеон 120 баса: Weltmeister (2А)

бр.

1

115,20

11,52

80

Акордеон 120 баса: Weltmeister (3А)

бр.

1

115,20

11,52

81

Акордеон Manuela  96 баса

бр.

1

79,20

7,92

82

Акордеон WELTMEISTER KORDAL 80 баса

бр.

1

68,40

6,84

83

Акордеон 40 баса: Weltmeister,Siela,1бр. без име

бр.

1

37,80

3,78

84

Акордеон 40 баса: Weltmeister,Siela,1бр. без име (А)

бр.

1

37,80

3,78

85

Акордеон 40 баса: Weltmeister,Siela,1бр. без име (1А)

бр.

1

37,80

3,78

86

Саксофон

бр.

1

216,00

21,60

87

Саксофон (А)

бр.

1

216,00

21,60

88

Саксофон (1А)

бр.

1

216,00

21,60

89

Тенор саксофон

бр.

1

234,00

23,40

90

Алтсаксофон

бр.

1

234,00

23,40

91

Виолончело

бр.

1

219,60

21,96

92

Контрабас

бр.

1

342,00

34,20

93

Кларинет  А и Б

бр.

1

151,20

15,12

94

Кларинет  А и Б (А)

бр.

1

151,20

15,12

95

Кларинет В

бр.

1

93,60

9,36

96

Тромпет

бр.

1

54,00

5,40

97

Тромпет (А)

бр.

1

54,00

5,40

98

Тромпет (1А)

бр.

1

54,00

5,40

99

Кларинет

бр.

1

93,20

9,32

100

Кларинет (А)

бр.

1

93,20

9,32

101

Кларинет (1А)

бр.

1

93,20

9,32

102

Кларинет (2А)

бр.

1

93,20

9,32

103

Кларинет В сириус

бр.

1

93,20

9,32

104

Кларинет В сириус (А)

бр.

1

93,20

9,32

105

Кларинет В сириус (1А)

бр.

1

93,20

9,32

106

Цигтронбон

бр.

1

64,80

6,48

107

Цигтронбон (А)

бр.

1

64,80

6,48

108

Баритон  ВЕЛКЛАНК

бр.

1

72,00

7,20

109

Валтхорна  ВЕЛКЛАНГ

бр.

1

64,80

6,48

110

Тенорхорна Амати

бр.

1

43,20

4,32

111

Тенорхорна Амати (А)

бр.

1

43,20

4,32

112

Туба /музикална/

бр.

1

100,80

10,08

113

Туба /музикална/ (А)

бр.

1

100,80

10,08

114

Туба /музикална/ (1А)

бр.

1

100,80

10,08

115

Туба /музикална/ (2А)

бр.

1

100,80

10,08

116

Барабан голям

бр.

1

86,40

8,64

117

Столове киносалон-тапицирани, с подлакътници, нетрайно закрепени към пода, свързани помежду си по няколко броя

бр.

557

10026,00

1002,60

118

КУКЛИ-РАЗЛИЧНИ

бр.

55

165,00

16,50

119

СТОЙКИ ЗА УНИФОРМИ

бр.

4

8,00

0,80

Началната тръжна цена е без ДДС, франко местонахождението на всеки един актив.

ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена за съответния лот.

3. Вид на търга: Търг с тайно наддаване. Заседанието по провеждането на търга е открито за всички кандидати, подали заявление за участие и допуснати до участие в търга от комисията, назначена за провеждането му.

4. Начин на плащане:

4.1. Депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена без ДДС за съответния лот/лотове неоперативно движимо имущество, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД се внася в български лева.

4.2. Всички дължими плащания по сключения договор са описани в проекта на договора към тръжната документация.

5. Търгът ще се проведе на 08.12.2015 г. от 10:00ч. в сградата на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3. Регистрацията на участниците ще се извърши от тръжната комисия в обявения ден и час за откриване на търга.

6. Тръжни документи ще се продават всеки работен ден от 08:30 ч. до 14:00 ч. в срок до 03.12.2015 г. /включително/ в Деловодството на „Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3 срещу невъзвръщаеми 50 /петдесет/ лв. /без ДДС/, заплатени в касата на „Холдинг БДЖ” ЕАД – гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3.

7. Оглед на неоперативно движимо имущество, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, предлагано за продажба чрез търг, може да се прави по местонахождението на активите, съгласно Приложение № 1 към тръжната документация, всеки работен ден от 08:00 ч. до 16:00 ч. в срок до 04.12.2015 г. /включително/ срещу представяне на документ за закупена тръжна документация.

8. Депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена без ДДС за заявения лот/лотове неоперативно движимо имущество ще се внася от кандидата по посочената в тръжните документи банкова сметка до 04.12.2015 г. /включително/.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД не дължи лихви по внесените депозити.

След приключване на търга, депозитът на спечелилия търга участник автоматично ще се трансформира в част от достигнатата на търга цена.

9. Заявления за участие ще се приемат до 16:00 ч. на 07.12.2015 г. в Деловодството на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, ет. 1.

10. Повторен търг ще се проведе на 17.12.2015 г. от 10:00ч. в сградата на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, ет. 1, при което:

- Тръжни документи ще се продават в срок до 14:00 ч. на 14.12.2015 г. /включително/ в сградата на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3 при условията на т. 6 от настоящата обява.

- Депозит за участие в повторния търг в размер на 50% от началната тръжна цена без ДДС за заявения лот/лотове неоперативно движимо имущество ще се внася от кандидата по посочената в тръжните документи банкова сметка до 15.12.2015 г. /включително/ при условията на т. 8 от настоящата обява.

- Оглед на неоперативното движимо имущество може да бъде извършван при всеки работен ден до 16:00 ч. на 15.12.2015 г. /включително/ при условията на т. 7 от настоящата обява.

- Заявления за участие ще се приемат до 16:00 ч. на 16.12.2015 г. в Деловодството на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, ет. 1.

11.  Изисквания към участниците:

- Не се допускат до участие в търга еднолични търговци и юридически лица, които се намират в производство на несъстоятелност и/или ликвидация.

- Не се допускат до участие в търга юридически и физически лица, които имат изискуеми задължения към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и свързаните с него юридически лица – „БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „Холдинг БДЖ” ЕАД към датата на подаване на документите за участие.

- За участие в търга ще се допускат кандидати, закупили тръжна документация, внесли в указаните размери и срокове депозити и подали заявление за участие, съгласно условията, описани в тръжните документи.

Debug: ??x??