„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на продажба на 27 /двадесет и седем/ единици бракуван тягов подвижен състав /ТПС/ и 8 /осем/ броя бракувани вагон отоплителя /ВО/ за добиване на скрап, собственост на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, от мястото, където се намират, със заделяне на годните за втора употреба части, описани в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 35 лота

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Имате нужда от помощ? Нека Ви съдействаме! Тук ще откриете най-често...

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Вижте информация за предлаганите от БДЖ еднопосочни билети, билети за...

Debug: ??x??