„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба в един лот на 81 броя бракувани оси, в състоянието в което са и от мястото, където се намират, собственост на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД

Debug: ??x??