"БДЖ - Пътнически превози" ЕООД открива електронен търг чрез електронната платформа за продажба на имоти, за продажба на недвижим имот, собственост на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД

https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public/view/673

Debug: ??x??