"БДЖ - Пътнически превози" ЕООД ПРЕКРАТЯВА: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА: 41 бракувани единици тягов подвижен състав /ТПС/, в състоянието, в което са и от мястото, където се намират, със заделяне на части, собственост на "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД, за добиване на скрап, описани в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 41 лота, открит с Решение № 14 от 16.06.2021 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД.

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Препоръки за безопасно поведение

Препоръки за безопасно поведение

Практически препоръки към пътниците при пристигане на гарата и...

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Имате нужда от помощ? Нека Ви съдействаме! Тук ще откриете най-често...

Debug: ??x??