"БДЖ - Пътнически превози" ЕООД продава чрез "Софийска стокова борса" АД 70,045 тона отработени масла, съгласно Спецификация № 2.

Debug: ??x??