„БДЖ – Товарни превози” ЕООД обявява търг с тайно наддаване за продажба на 69 броя пътни превозни средства, в състоянието, в което са, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД

О Б Я В Л Е Н И Е

 

„БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД

ОБЯВЯВЯ ТЪРГ

С тайно наддаване  за продажба на

69 броя пътни превозни средства, в състоянието, в което са,

собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД

 

1. Описание на обекта:

  • 69 /шестдесет и девет/ броя пътни превозни средства (ППС), в състоянието, в което са, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, описани в Приложение № 1 към Тръжната документация, разделени в шестдесет и девет лота.

2. Начална тръжна цена:

ЛОТ

Марка и модел на автомобила

Категория

Рег. №

Начална тръжна цена без ДДС

Стъпка на наддаване

1

Зил 130

товарен автомобил

СА9621СР

2590,00

259,00

2

АДК70 ифа W50L

специален автомобил

РВ4138МН

8840,00

884,00

3

АДК70 ифа

специален автомобил

РВ4135МН

3810,00

381,00

4

Трактор ТК80

колесен трактор

РВ6530ЕМ

5090,00

509,00

5

Газ 53

товарен автомобил

РВ4151МН

1060,00

106,00

6

Чавдар 5 С1

автобус

РВ4155МН

1110,00

111,00

7

Латвия-пътник

автобус

РВ0615НН

530,00

53,00

8

Москвич алеко

лек автомобил

РВ4157МН

360,00

36,00

9

ВАЗ 2105

лек автомобил

СА8331СС

420,00

42,00

10

БМВ 320 И

лек автомобил

СА4023АС

510,00

51,00

11

ВАЗ 21043

лек автомобил

В4997КХ

370,00

37,00

12

ИКАРУС 255

автобус

В5254КС

3250,00

325,00

13

ЧАВДАР

автобус

В0944КХ

2350,00

235,00

14

ВАЗ 2105

лек автомобил

А5123ВН

450,00

45,00

15

Шкода Мадара

специален автомобил

А5128ВН

2970,00

297,00

16

Латвиа РАФ

автобус

С4001ПБ

930,00

93,00

17

ИФА В 50-спец.вакумна

специален автомобил

А4673АМ

1700,00

170,00

18

ВАЗ 2107

лек автомобил

РВ4148МН

340,00

34,00

19

Латвия РАФ

автобус

А5105ВН

570,00

57,00

20

УАЗ 31512

лек автомобил

СТ3095АА

850,00

85,00

21

Мицубиши                           Л 300 Д

лек автомобил

СТ2085СА

860,00

86,00

22

Газ 5312

специален автомобил

С34434ПБ

1920,00

192,00

23

Преслав   1100               Фургон

товарен автомобил

А5095ВН

1300,00

130,00

24

Преслав     1100              Бордови

товарен автомобил

А5092ВН

1240,00

124,00

25

Латвия

автобус

СА8155АХ

1120,00

112,00

26

Робур 3001

автобус

ВР4961АН

1060,00

106,00

27

Газ 53

товарен автомобил

ВР4962АН

1270,00

127,00

28

Мазда кседос

лек автомобил

СА2175АМ

350,00

35,00

29

Форд Транзит

лек автомобил

СА0636СХ

790,00

79,00

30

Шкода 706 РТ

специален автомобил

В6558КХ

11950,00

1195,00

31

УАЗ 452 Д

товарен фургон

В2037ТВ

590,00

59,00

32

Газ 53

товарен автомобил

Б0949

1250,00

125,00

33

Шкода Европа

товарен автомобил

СА0214СТ

3410,00

341,00

34

МОСКВИЧ                   ИЖ 2715

лек автомобил

ВТ2678АТ

360,00

36,00

35

АУДИ 80

лек автомобил

В6014КХ

520,00

52,00

36

ГАЗ 5312

товарен автомобил

В6569КХ

1490,00

149,00

37

ИКАРУС 256-54

автобус

В6568КХ

980,00

98,00

38

ПАЗ -3205

автобус

В1179ПБ

370,00

37,00

39

РАФ латвия 2223

товарен автомобил

РВ4142МН

740,00

74,00

40

Жук А 11

товарен автомобил

РВ1062ММ

540,00

54,00

41

Газ 53

товарен автомобил

РВ1020ММ

1270,00

127,00

42

ВАЗ 2105

лек автомобил

СА0668СС

500,00

50,00

43

ВАЗ 2107

лек автомобил

В4995КХ

410,00

41,00

44

УАЗ 452А

товарен автомобил

СА9321СР

710,00

71,00

45

ВАЗ 2121         НИВА-221

лек автомобил

В6015КХ

510,00

51,00

46

ВАЗ 2107

лек автомобил

ВТ2702АТ

350,00

35,00

47

НИСА 522

товарен автомобил

ВТ8345АМ

730,00

73,00

48

ЗИЛ 130

товарен автомобил

ВТ6104АР

2590,00

259,00

49

ВАЗ 2121         НИВА-221

лек автомобил

СА0638СХ

740,00

74,00

50

Латвия 2203

автобус

СА0205ВК

810,00

81,00

51

Зил 450506

товарен автомобил

СА8162АХ

2230,00

223,00

52

Газ 53

товарен автомобил

СА8980ВК

1670,00

167,00

53

ВАЗ 2121 НИВА 221 (Транспортна полиция СИМО)

лек автомобил

С3216МК

580,00

58,00

54

НИСА 522

автобус

СА5410ВК

730,00

73,00

56

мотоциклет           ЧЗ 350

мотоциклет

В1439К

140,00

14,00

57

АУДИ 80

лек автомобил

СА0635СХ

440,00

44,00

58

ЛАТВИЯ                  РАФ 3311

товарен автомобил

СА8317С.С

1550,00

155,00

59

РАФ 2203            ЛАТВИЯ

автобус

СА8315СС

1640,00

164,00

60

ГАЗ 5312

товарен автомобил

СА8318СС

1610,00

161,00

61

ШКОДА                 ТР110.052

товарен автомобил

СА9319СР

3420,00

342,00

62

ВАЗ 2107

лек автомобил

СА0639СХ

730,00

73,00

63

ЗИЛ 555

товарен автомобил

СА9631СР

2230,00

223,00

64

ВАЗ 21061                       1500 С

лек автомобил

СА7407СХ

620,00

62,00

65

ФОРД ЕСКОРТ

товарен автомобил

СА7399СХ

450,00

45,00

66

РОБУР 3000-спец.хладилник

специален автомобил

А5106ВН

910,00

91,00

67

Ниса 521С

лек автомобил

СА5477ВК

910,00

91,00

68

КАМАЗ 5511

товарен автомобил

Г0557ТВ

3160,00

316,00

69

ФОРД ТРАНЗИТ

лек автомобил

А9042АР

670,00

67,00

Началната тръжна цена е без ДДС, франко местонахождението на всяко едно ППС.

ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена за съответния лот при спазване на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на ЗДДС.

Всяко обявено от съответния кандидат ценово предложение за съответния лот, не може да бъде по-малко от посочената начална тръжна цена или трябва да бъде равно на сбора от посочената начална тръжна цена плюс една или повече наддавателни стъпки за съответния лот.

3. Вид на търга: търг с тайно наддаване за продажба на 69 броя ППС, в състоянието, в което са, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, разделени в 69 лота. Заседанието по провеждането на търга с тайно наддаване е открито за всички кандидати, подали заявление за участие и допуснати до участие в търга от комисията, назначена за провеждането му.

Присъствието на допуснатите до участие в търга кандидати е задължително.

4. Начин на плащане: Всички дължими плащания и разноски по продажбата са описани в Тръжната документация и проекта на договора.

5. Дата, място и час за провеждане на търга:

- Търгът ще се проведе на 18.11.2015 г. от 10:00 ч. в сградата на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД, гр. София,  ул. Иван Вазов № 3.

- Регистрация на участниците ще се извърши от тръжната комисия в обявения ден и час за откриване на търга.

6. Ред за получаване на тръжна документация: тръжна документация ще се продава всеки работен ден от 09:00 ч. до 14:00 ч. в срок до 13.11.2015 г. /включително/ в, гр. София, ул. Иван Вазов № 3, ет. 1, деловодство, срещу заплатена такса от 100 /сто/ лева, без ДДС, в касата на “Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, ул. Иван Вазов № 3.

7. Условия за оглед на обекта: оглед на активите може да се извършва срещу закупена тръжна документация, всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч., в срок до 16.11.2015 г. /включително/, при спазване на изискванията за безопасност.

8. Депозитът за участие в търга е в размер на 50 % от началната тръжна цена без ДДС за заявения лот/лотове, за който кандидатът участва.

- Депозитът следва да се внесе в български лева и да е постъпил до 16.11.2015 г. /включително/ по банкова сметка, посочена в Тръжната документация. След приключване на търга, депозитът на спечелилия участник автоматично се трансформира в част от достигнатата  продажна цена.

- „БДЖ – Товарни превози” ЕООД не дължи лихви по внесените депозити.

9. Краен срок за приемане на документи от участниците: заявления за участие в търга ще се приемат до 16:00 ч. на 17.11.2015 г. в деловодството на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД, гр. София, ул. Иван Вазов № 3, ет. 1.

10. Ден, място и час на повторно провеждане на търга: в случай на непроведен търг, съгласно тръжните условия за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на 69 /шестдесет и девет/ броя пътни превозни средства (ППС), в състоянието, в което са, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, описани в Приложение № 1 към Тръжната документация, разделени в шестдесет и девет лота,  повторното му провеждане ще се извърши на 25.11.2015 г. от 10:00 ч. в сградата на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, адрес: гр. София, ул. Иван Вазов № 3, при което:

- тръжна документация ще се продава и получава при условията на т. 6 от настоящата обява, в срок до 20.11.2015 г. /включително/;

- депозитите за участие в повторния търг следва да се внасят при условията и по реда на т. 7 от настоящата обява, в срок до 23.11.2015 г. /включително/;

- оглед на обектите може да се извършва при условията на т. 8 от настоящата обява, в срок до 23.11.2015 г.

- Заявленията за участие ще се приемат до 16:00 ч. на 24.11.2015 г. в деловодството на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, гр. София, ул. Иван Вазов № 3, етаж 1.

11. Изисквания към участниците:

- Не се допускат до участие в търга лица, които имат изискуеми задължения към “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и свързаните с него юридически лица – „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „Холдинг БДЖ” ЕАД към датата на подаване на документите за участие.

- За участие в търга се допускат кандидати, закупили тръжна документация, внесли в указаните размери и срокове депозити за съответния лот/лотове ППС и подали заявление за участие, съгласно условията описани в тръжната документация.

Debug: ??x??