„БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД, обявява търг с тайно наддаване за продажба в 1 /един/ лот на 1000 броя окомплектовани талиги с лети рами, тип ЦНИИ-ХЗ-0, в състоянието в което са, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, находящи се на територията на Фериботен комплекс Варна, гр. Варна

Debug: ??x??