„БДЖ - Товарни превози” ЕООД открива електронен търг за продажба на АПАРТАМЕНТ № 20, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. „Искър”, блок 89, ет. 1

https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public/view/245

Debug: ??x??