“БДЖ - Товарни превози” ЕООД открива търг с явно наддаване за отдаване под наем на 10 броя обособени обекти от недвижими имоти, собственост на “БДЖ - Товарни превози” ЕООД, намиращи се в гр. Русе, гр. Свиленград, гр. Бургас, гр. Попово, гр. Благоевград, гр. Стара Загора и гр. Димитровград, разделени в 10 лота

Debug: ??x??