“БДЖ - Товарни превози” ЕООД открива търг с явно наддаване за отдаване под наем на 2 броя обособени обекти от недвижими имоти, собственост на “БДЖ - Товарни превози” ЕООД, разделени в 2 лота

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, като лицензиран железопътен превозвач, извършващ обществен превоз на пътници има...

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Debug: ??x??