“БДЖ - Товарни превози” ЕООД открива търг с явно наддаване за отдаване под наем на 2 броя обособени обекти от недвижими имоти, собственост на “БДЖ - Товарни превози” ЕООД, разделени в 2 лота

Debug: ??x??