“БДЖ - Товарни превози” ЕООД открива търг с явно наддаване за отдаване под наем на 2 броя обособени обекти от недвижими имоти, собственост на “БДЖ - Товарни превози” ЕООД, разделени в 2 лота

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД като лицензиран железопътен...

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

Правата на ползвателите на железопътни услуги включват получаването...

Debug: ??x??