“БДЖ - Товарни превози” ЕООД открива търг с явно наддаване за отдаване под наем на 2 броя обособени обекти от недвижими имоти, собственост на “БДЖ - Товарни превози” ЕООД, разделени в 2 лота

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Вижте информация за предлаганите от БДЖ еднопосочни билети, билети за...

Защита на лични данни

Защита на лични данни

"БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД ГАРАНТИРА, ЧЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СА...

Debug: ??x??