„БДЖ - Товарни превози” ЕООД открива търг с явно наддаване за отдаване под наем на 5 броя нежилищни имоти, собственост на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, находящи се в гр. Свиленград, гр. Варна и с. Кулата, общ. Петрич, в състоянието, в което са, разделени в 5 лота

Debug: ??x??