„БДЖ – Товарни превози” ЕООД” открива търг с тайно наддаване за продажба на 10 /десет/ броя негодни за експлоатация товарни вагони, с оттеглена регистрация в Националния регистър на возилата на РБългария, собственост на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД, в състоянието, в което са, със заделяне и връщане на резервни части, описани в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 10 лота

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Вижте информация за предлаганите от БДЖ еднопосочни билети, билети за...

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД като лицензиран железопътен...

Debug: ??x??