„БДЖ – Товарни превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на: 22 броя бракувани за скрап моторни превозни средства, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, в състоянието в което са, по местонахождение на активите, описани в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 22 лота

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Препоръки за безопасно поведение

Препоръки за безопасно поведение

Практически препоръки към пътниците при пристигане на гарата и...

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Вижте информация за предлаганите от БДЖ еднопосочни билети, билети за...

Debug: ??x??