„БДЖ – Товарни превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на: 223 (двеста двадесет и три) броя колооси, в състоянието, в което са, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, находящи се на територията на СБ Русе, описани пономерно в Приложение № 1 към тръжната документация, в 1 (един) лот

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Имате нужда от помощ? Нека Ви съдействаме! Тук ще откриете най-често...

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД като лицензиран железопътен...

Debug: ??x??