„БДЖ – Товарни превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на 226 (двеста двадесет и шест) броя колооси, в състоянието, в което са, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, находящи се на територията на гара Синдел при ПТП Горна Оряховица, описани пономерно в Приложение № 1 към тръжната документация, в 1 (един) лот

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Информация за пътуване на групи над 6 човека

Информация за пътуване на групи над 6 човека

При пътуване на повече от шест човека заедно, е необходимо да...

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

Правата на ползвателите на железопътни услуги включват получаването...

Debug: ??x??