„БДЖ – Товарни превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на: 500 (петстотин) броя окомплектовани талиги с лети рами, тип ЦНИИ-ХЗ-0, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, в състоянието, в което са, находящи се на територията на Фериботен комплекс Варна, гр. Варна, в един лот

Debug: ??x??