„БДЖ – Товарни превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба в един лот на 10 /десет/ броя бракувани товарни вагони, собственост на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД, в състоянието в което са, със заделяне и връщане на резервни части, описани в Приложение № 1 към тръжната документация

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД като лицензиран железопътен...

Защита на лични данни

Защита на лични данни

"БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД ГАРАНТИРА, ЧЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СА...

Debug: ??x??