„БДЖ – Товарни превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба в един лот на 10 /десет/ броя бракувани товарни вагони, собственост на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД, в състоянието в което са, със заделяне и връщане на резервни части, описани в Приложение № 1 към тръжната документация

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

Правата на ползвателите на железопътни услуги включват получаването...

Информация за пътуване на групи над 6 човека

Информация за пътуване на групи над 6 човека

При пътуване на повече от шест човека заедно, е необходимо да...

Debug: ??x??