"БДЖ - Товарни превози" ЕООД продава чрез "Софийска стокова борса" АД 109,612 тона скрап от черни метали, съгласно Спецификация № 02-03-91

Debug: ??x??