"БДЖ - Товарни превози" ЕООД продава чрез "Софийска стокова борса" АД 155,935 тона скрап от черни метали, съгласно Спецификация № 02-03-93.

Debug: ??x??