"БДЖ - Товарни превози" ЕООД продава чрез "Софийска стокова борса" АД 161,325 тона скрап от черни метали, съгласно Спецификация № 02-03-92.

Debug: ??x??