„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на три обособени обекта от недвижим имот, собственост на “Холдинг БДЖ” ЕАД, намиращи се в ПВЦ „Приморско”, разделени в 3 лота

Debug: ??x??