„Холдинг Български държавни железници” ЕАД ОТКРИВА търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на недвижим имот, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, находящ се в гр. София, Национален парк „Витоша“, в състоянието, в което се намира, представляващ: Почивно – възстановителен център „Родина” /хижа „Родина”/, със застроена площ 690 кв. м., РЗП 2500 кв. м., състоящ се от три тела, а именно: триетажна сграда с планоснимачен № 78 и двуетажни постройки с планоснимачни №№ 79 и 80, обслужващи и спомагателни постройки с планоснимачен № 81, както и други, водещи се към имота съоръжения, описани в приложение № 1 към тръжната документация

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Вижте информация за предлаганите от БДЖ еднопосочни билети, билети за...

Защита на лични данни

Защита на лични данни

"БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД ГАРАНТИРА, ЧЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СА...

Debug: ??x??