„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 1 /един/ брой моторно превозно средство, марка „Рено“, модел „Канго“, с рег. № СА 0432 РК, в състоянието в което е, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД

Debug: ??x??