„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 1 /един/ брой моторно превозно средство, марка „Рено“, модел „Канго“, с рег. № СА 0432 РК, в състоянието в което е, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Вижте информация за предлаганите от БДЖ еднопосочни билети, билети за...

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

Правата на ползвателите на железопътни услуги включват получаването...

Debug: ??x??