„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 1 /един/ брой моторно превозно средство, марка „Рено“, модел „Канго“, с рег. № СА 0432 РК, в състоянието в което е, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

Правата на ползвателите на железопътни услуги включват получаването...

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Имате нужда от помощ? Нека Ви съдействаме! Тук ще откриете най-често...

Debug: ??x??