„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на: 17 броя бракувани моторни превозни средства в 1 /един/ лот, собственост на “Холдинг БДЖ” ЕАД, за добиване на скрап

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД като лицензиран железопътен...

Защита на лични данни

Защита на лични данни

"БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД ГАРАНТИРА, ЧЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СА...

Debug: ??x??