„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на: 2 411 /две хиляди четиристотин и единадесет/ броя резервни части, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, в състоянието в което са, намиращи се на територията на Вагонно депо Надежда, описани подробно в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 7 /седем/ лота

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД като лицензиран железопътен...

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Имате нужда от помощ? Нека Ви съдействаме! Тук ще откриете най-често...

Debug: ??x??