„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 228 броя голямотонажни контейнери, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, в състоянието, в което са, описани подробно по номера в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 228 лота

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Настоящата декларация се базира на концепцията за стратегическо развитие на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Debug: ??x??