„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на: 4 броя бракувани моторни превозни средства, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, за добиване на скрап, в състоянието, в което са и от мястото където се намират, разделени в 4 лота

Debug: ??x??