„Холдинг Български държавни железници” ЕАД ОТКРИВА търг с тайно наддаване за продажба на 4 /четири/ броя пътнически вагони, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, в състоянието в което са и от мястото където се намират, разделени в 4 /четири/ лота

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Защита на лични данни

Защита на лични данни

"БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД ГАРАНТИРА, ЧЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СА...

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

Правата на ползвателите на железопътни услуги включват получаването...

Debug: ??x??