„Холдинг Български държавни железници” ЕАД ОТКРИВА търг с тайно наддаване за продажба на 4 /четири/ броя дизелови локомотиви, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, в състоянието в което са и от мястото където се намират, разделени в 4 лота

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Информация за пътуване на групи над 6 човека

Информация за пътуване на групи над 6 човека

При пътуване на повече от шест човека заедно, е необходимо да...

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Вижте информация за предлаганите от БДЖ еднопосочни билети, билети за...

Debug: ??x??