„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на: 42 (четиридесет и два) броя бракувани вагони, за междурелсие 1435 мм, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, без заделяне на части от тях, в състоянието, в което са, описани пономерно в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 42 лота

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Вижте информация за предлаганите от БДЖ еднопосочни билети, билети за...

Защита на лични данни

Защита на лични данни

"БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД ГАРАНТИРА, ЧЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СА...

Debug: ??x??