„Холдинг Български държавни железници” ЕАД ОТКРИВА търг с тайно наддаване за продажба на 64 /шестдесет и четири/ броя позиции резервни части, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, в състоянието, в което са, намиращи се на територията на Поделение за товарни превози София, описани подробно в Приложение № 1 към тръжната документация, в 1 лот

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Препоръки за безопасно поведение

Препоръки за безопасно поведение

Практически препоръки към пътниците при пристигане на гарата и...

Защита на лични данни

Защита на лични данни

"БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД ГАРАНТИРА, ЧЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СА...

Debug: ??x??