„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на: 8 /осем/ броя бракувани единици тягов подвижен състав, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, в състоянието, в което са и от мястото където се намират, за добиване на количества скрап, със заделяне на резервни части от тях, в 1 лот

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД като лицензиран железопътен...

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Имате нужда от помощ? Нека Ви съдействаме! Тук ще откриете най-често...

Debug: ??x??