„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 9 броя бракувани единици тягов подвижен състав и 3 броя бракувани вагон-отоплители, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, за добиване на количества скрап, със заделяне на резервни части от тях, описани подробно в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 12 /дванадесет/ лота

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Информация за пътуване на групи над 6 човека

Информация за пътуване на групи над 6 човека

При пътуване на повече от шест човека заедно, е необходимо да...

Защита на лични данни

Защита на лични данни

"БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД ГАРАНТИРА, ЧЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СА...

Debug: ??x??