„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба в един лот на 28 броя голямотонажни контейнери, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, в състоянието в което са, описани подробно по номера и местонахождение в Приложение № 1 към тръжната документация

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Защита на лични данни

Защита на лични данни

"БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД ГАРАНТИРА, ЧЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СА...

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Вижте информация за предлаганите от БДЖ еднопосочни билети, билети за...

Debug: ??x??