„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба в един лот на 37 /тридесет и седем/ броя контейнери, в състоянието в което са, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, от които: 32 броя голямотонажни контейнери и 5 броя среднотонажни контейнери, пономерно описани в Приложение № 1 към тръжната документация

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Препоръки за безопасно поведение

Препоръки за безопасно поведение

Практически препоръки към пътниците при пристигане на гарата и...

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Вижте информация за предлаганите от БДЖ еднопосочни билети, билети за...

Debug: ??x??