О Б Я В Л Е Н И Е „БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на „Четири обособени обекти, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, за поставяне на кафе-автомати, находящи се на територията на ППП София, ППП Пловдив и ППП Горна Оряховица, разделени в 4 лота”

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Вижте информация за предлаганите от БДЖ еднопосочни билети, билети за...

Препоръки за безопасно поведение

Препоръки за безопасно поведение

Практически препоръки към пътниците при пристигане на гарата и...

Debug: ??x??