О Б Я В Л Е Н И Е „БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на „Четири обособени обекти, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, за поставяне на кафе-автомати, находящи се на територията на ППП София, ППП Пловдив и ППП Горна Оряховица, разделени в 4 лота”

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Имате нужда от помощ? Нека Ви съдействаме! Тук ще откриете най-често...

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

Правата на ползвателите на железопътни услуги включват получаването...

Debug: ??x??