“БДЖ - Товарни превози” ЕООД открива търг с явно наддаване за отдаване под наем на 11 броя обособени обекти от недвижими имоти, собственост на “БДЖ - Товарни превози” ЕООД, находящи се на територията на гр. Димитровград, разделени в 11 лота

Debug: ??x??