ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА 1 640 ТОВАРНИ ВАГОНИ, ЗАЛОЖЕНИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ В ПОЛЗА НА „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ АД

http://www.bbr.bg/bg/o/prevozni-sredstva/ob-ja-va-za-provejdane-na-tyrg-s-tajno-naddavane-za-prodajba-na-1-640-tovarni-vagoni-zalojeni-po-reda-na-zakona-za-osobenite-zalozi-v-polza-na-bylgarska-banka-za-razvitie-ad

Debug: ??x??